СПОНЗОРИ

44. ИНФАНТ ОМОГУЋИЛИ СУ:

 

Покрајински секретаријат за културу,
јавно информисање
и односе с верским заједницама

 
 

Медијска подршка:

Техничка подршка:

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, НОВИ САД
НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ – ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ, НОВИ САД

Пријатељи фестивала: